Fattori, L. «Narrativa Y estética De La Database». Razón Crítica, n.º 6, enero de 2019, pp. 33-59, doi:10.21789/25007807.1446.