Fattori, L. (2019). Narrativa y estética de la database. Razón Crítica, (6), 33-59. https://doi.org/10.21789/25007807.1446